top of page

Betingelser og vilkår

MEMBERSHIP TERMS / MEDLEMSVILKÅR
This legal document is only written in Norwegian for now. 
Send us an email post@metizport.com for more information in English.
 
1. Generelt


Medlemskap er et program for kunder av Metizport AS org. Nr. 928 771 369 igjennom Metizport sitt E-sportsenter. Medlemskapet er åpent for alle og har adresse i Norge. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Som medlem av Metizport samtykker du til at Metizport kan gi deg tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta på konkurranser, events og relevant informasjon angående ditt medlemskap mm. Via kanalene SMS og e-post. Du må selv velge minst en av disse kanalene du ønsker å bli kontaktet i. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet.

Du kan når som helst melde deg av kommunikasjonen. Hvordan du trekker tilbake samtykket kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av medlemsforholdet (se for øvrig punkt 3).

1.2 Priser


Standardmedlem: 399,- per mnd og premiumedlem: 499,- per mnd.


Standardmedlem inneholder:
•    Fri tilgang i ordinære åpningstider
•    10% i nettbutikken (gjelder kun klær)
•    Fordeler på kjøp av datautstyr
•    Halv pris på turneringer
•    Invitasjon til arrangementer


Premium medlem inneholder: 
•    Fri tilgang i ordinære åpningstider
•    15% på nettbutikken (gjelder kun klær)
•    Fordeler av kjøp av datautstyr
•    Halv pris på turneringer
•    Invitasjon til arrangementer
•    Breddetrening fire timer i uken.
•    Goodies i løpet av året


Metizport forbeholder seg retten til å endre prismodell med 14 dagers skriftlig varsel til aktive medlemmer. Priser kan bli regulert etter vanlig KPI satser hvert år.
 
1.3 Åpningstider


Alle medlemmer vil ha tilgang til senteret under ordinære åpningstider, men vi forbeholder oss retten til å stenge senteret om arrangementer blir booket inn alle dager utenom tirsdag og torsdager. Det vil si at vi gir en lovnad om at medlemmer alltid vil ha tilgang på tirsdager eller torsdager. Da tar vi ikke inn noen andre bookinger, enn eventuelle medlemsarrangementer med fri adgang for medlemmer. Oppdaterte åpningstider finner du på vår nettside: myrvag.metizport.com/praktisk-informasjon. 
 
1.4 Ferier og helligdager


Metizport holder i utgangspunktet åpent sju dager i uken, men det kan være begrensede åpningstider rundt ferier og helligdager. Senteret er stengt på røde dager som inngår i helligdager. Dersom vi skal stenge senteret for ferie vil vi opplyse om dette i god tid. Dersom vi har noen arrangementer i helger eller ferier vil våre medlemmer få tilbud om plass først, mulig med rabatt på arrangementet.

1.5 Aldersgrenser


Når medlemmene meldes inn er det viktig at dere informerer om barna får spille spill opp til 12 år eller ikke. Dersom ingenting meldes inn av voksen eller barn vil vi gå ut ifra at aldersgrenser satt til 12 år er greit. Aldersgrenser over dette får ikke våre medlemmer bruke noen kontoer eller spill som vi eier som er over deres aldersgrense. Dersom dere blir enige om hjemme at et barn får spille en aldersgrense som er over barnets alder må det brukes egne kontoer og spill. Vi vil også alltid ta en vurdering om vi kan stå god for spill som spilles på senteret og dersom vi ikke kan det så har vi rett til å nekte medlemmer å spille det angitte spillet på senteret. 

2. Personvern


Ved å melde deg inn som medlem av Metizport samtykker du til at Metizport registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Metizport er ansvarlig for lagring og bruk av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Metizport sine nettsider, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Metizport har, protestere på behandlingen, eller dersom du mener du har rett til retting, begrensning i behandlingen, dataportabilitet og/eller sletting, kan du enkelt kontakte Metizport. Kontaktinformasjon finner du i punkt 5 av avtalen. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til Metizport. Metizport sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk.
Hvis Metizport og våre aktiva overtas av et annet selskap, eller ved en sammenslåing, konsolidering, endring av kontroll, overføring av betydelige eiendeler, omorganisering, avvikling eller konkurs, kan vi utlevere eller overføre informasjon som omhandler ditt forhold til oss til tredjeparter. Tredjepartene overtar da rettighetene og forpliktelsene knyttet til personopplysningene slik de er beskrevet i denne personvernerklæringen.
 
 
2.1 Beskyttelse av barns personvern


Da noen av våre brukere og kunder vil være under myndig alder, spør vi alltid om foresattes informasjon slik at foresatte kan være informert, dersom de er under 16 år. For å delta som Metizport medlem må foresatte fylle ut samtykkeerklæring slik at sitt barn kan delta.
 
3. Vilkårenes varighet


Du kan si opp medlemskapet med virkning fra påfølgende måned, så lenge du har skriftlig sagt opp innen ny faktura for neste periode sendes ut. (sendes alltid 14 dager før forfall som er den 1.hver måned). F.eks du sender en epost den 3.mars ang oppsigelse. Så vil denne gjelde fra 1.April. 
Etter oppsigelse er gjennomført kan alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av medlemskapet gjøres ved å kontakte Metizport, kontaktinformasjon finner du i punkt 5. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på http://www.myrvag.metizport.com og ved større endringer vil Metizport sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende deg til post@metizport.com Metizport forbeholder seg retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle medlemskap uten videre forklaring. Metizport kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.
 
 
4. Tvister og lovvalg
Ved evt. tvister som gjelder tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Metizport medlemskap, gjelder norsk rett og rett verneting er Møre og Romsdal tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.
 
5. Fotografering og markedsføring
Ved innmelding så godkjenner du som forelder at du eller ditt barn kan bli tatt bilde av og bli brukt på Metizport sin nettside eller som markedsføringsmateriale. Dersom det er spesielle ønsker om å ikke bli tatt bilde av må dere sende skriftlig ønske om annet. 
 
6. Kontakt
Kontaktinformasjonen til Metizport er:
Metizport AS (org.nr: 928 771 369)
Adresse: Dragsundvegen 11F, 6080 Gurskøy
E-postadresse: post@metizport.com
Ta gjerne kontakt med oss på post@metizport.com om du har spørsmål. 
 

Personvernerklæring

Generell garanti

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder de generelle kjøps- og leveringsbetingelser.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtaleinngåelse for medlemskap

På medlemskap er det 1 måned oppsigelsestid. Ved oppsigelse gjelder oppsigelsen fra den 1. påfølgende måned.

Eks: Oppsigelse sendes skriftlig 24.Januar, gjelder da fra 1.Februar. Februar vil da være siste betalende måned.

Oppsigelser skal leveres skriftlig til post@metizport.com , og du skal få bekreftelse på oppsigelsen. 

Alle medlemskap skal betales med “Kort eller Vipps”, med mindre annet avtales mot ekstra kostnad. 50,- ekstra for utsending av faktura.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Ved betaling av medlemskap blir dette satt opp med “Kort eller Vipps”.

Personvern og sikkerhet

Når du handler hos myrvag.metizport.com blir du bli bedt om å opplyse om navn, adresse, tlf. osv. for at du skal kunne gjennomføre handelen. Vi garanterer at denne informasjonen IKKE vil bli gitt til noen andre. Informasjon som kredittkortopplysninger, personnummer eller annen sensitiv informasjon vil ikke være tilgjengelig eller lagret hos myrvag.metizport.com. Nettsiden vår benytter informasjonskapsler, såkalt cookies, og vi behandler alle persondata ifølge lov om personopplysninger.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Metizport å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

PERSONVERNREGLER
Metizport AS er forpliktet til å beskytte ditt privatliv. Kontakt oss på post@metizport.com hvis du har noen spørsmål eller problemer angående bruken av dine personopplysninger, og vi hjelper deg gjerne.

Ved å bruke denne websiden og/ eller våre tjenester, samtykker du i behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i disse personvernreglene.

DEFINISJONER

Personopplysninger – Informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Behandling – Hvilken som helst operasjon eller sett av operasjoner som utføres på personlige data eller på sett med personlige data.

Datafelt – En fysisk person hvis personopplysninger behandles.

Barn – En naturlig person under 16 år.

Vi / oss (enten kapitalisert eller ikke) – Metizport AS

DATABESKYTTELSESPRINSIPPER

Vi lover å følge følgende databeskyttelsesprinsipper:

Håndteringen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig. Våre behandlingsaktiviteter har lovlig begrunnelse. Vi vurderer alltid dine rettigheter før behandlingen av personopplysninger. På forespørsel vil vi gi deg informasjon om behandlingen.
Behandling er begrenset til formålet. Våre behandlingsaktiviteter passer til formålet med hvilke personopplysninger ble samlet.
Behandlingen gjøres med minimal informasjon. Vi samler og behandler minimalt med personlig informasjon som kreves for ethvert formål.
Behandlingen er begrenset med en tidsperiode. Vi lagrer ikke din personlige informasjon lenger enn nødvendig.
Vi vil gjøre vårt beste for å sikre nøyaktigheten av informasjonen.
Vi vil gjøre vårt beste for å sikre integriteten og konfidensialiteten av informasjonen.


Dine rettigheter

Dine rettigheter er som følgende:

Rett til informasjon – noe som betyr at du skal ha rett til å vite om din personlige informasjon behandles. Hvilke informasjon er samlet, hvorfra det er oppnådd og hvorfor og av hvem det behandles.
Retten til tilgang – noe som betyr at du har rett til å få tilgang på informasjonen som er samlet inn fra / om deg. Dette inkluderer din rett til å be om å få en kopi av dine personlige data samlet.
Rett til rettelse – som betyr at du har rett til å be om utbedring eller sletting av dine personlige data som er unøyaktig eller ufullstendig.
Retten til å slette – noe som betyr at du i visse tilfeller kan be om at dine personopplysninger slettes fra våre systemer.
Rett til å begrense behandling – noe som betyr at visse betingelser gjelde for å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
Rett til å protestere mot behandling – noe som betyr at du i visse tilfeller har rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger, for eksempel ved direkte markedsføring.
Rett til å protestere mot automatisert behandling – noe som betyr at du har rett til å motsette seg automatisk behandling, inkludert profilering; og ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling. Denne retten du kan bruke når det er et resultat av profilering som gir juridiske virkninger som angår eller påvirker deg betydelig.
Rett til dataportabilitet – du har rett til å skaffe dine personopplysninger i maskinlesbart format eller om det er mulig, som en direkte overføring fra en prosessor til en annen.
Rett til å klage – i tilfelle vi nekter din forespørsel under Retten til tilgang, vil vi gi deg en grunn til hvorfor. Hvis du ikke er fornøyd med måten din forespørsel er håndtert på, vennligst kontakt oss.
Rett til hjelp av tilsynsmyndighet – som betyr at du har rett til hjelp av en tilsynsmyndighet og rett til andre rettsmidler, for eksempel påstand om erstatning.
Rett til å trekke tilbake samtykke – du har rett til å trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger.


INFORMASJON VI SAMLER

Informasjon du har gitt oss

Dette kan være din e-postadresse, navn, fakturaadresse, hjemmeadresse etc – hovedsakelig opplysninger som er nødvendige for å levere et produkt / en tjeneste eller for å forbedre kundeopplevelsen hos oss. Vi lagrer informasjonen du gir oss, slik at du kan kommentere eller utføre andre aktiviteter på nettstedet. Denne informasjonen inkluderer for eksempel navn og e-postadresse.

Informasjon samlet automatisk om deg

Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler og andre verktøy. For eksempel handlekurvinformasjon, din IP-adresse, handlehistorie (hvis det er noen) etc. Denne informasjonen brukes til å forbedre kundeopplevelsen. Når du bruker våre tjenester eller ser på innholdet på nettsiden vår, kan aktivitetene dine logges.

Informasjon fra våre partnere

Vi samler informasjon fra våre pålitelige partnere med bekreftelse på at de har juridiske grunner til å dele denne informasjonen med oss. Dette er enten informasjonen du har gitt dem direkte eller at de har samlet inn om deg på annet rettsgrunnlag.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Vi kan samle informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig.

Hvordan bruker vi din personlige informasjon

Vi bruker din personlige informasjon for å:

 • Gi vår service til deg. Dette inkluderer for eksempel registrering av kontoen din; gi deg andre produkter og tjenester du har bedt om, gi deg reklametilbud på forespørsel og kommunisere med deg i forhold til disse produktene og tjenestene; kommunisere og samhandle med deg; og gi deg beskjed om endringer i tjenester.

 • Forbedre kundeopplevelsen din

 • Oppfylle en forpliktelse i henhold til lov eller kontrakt

 

Vi bruker din personlige informasjon på legitime grunner og / eller med samtykke.
På grunn av inngåelse av kontrakt eller oppfyllelse av kontraktsforpliktelser behandler vi din personlige informasjon for følgende formål:

 • Å identifisere deg;

 • Å gi deg en tjeneste eller å sende / tilby deg et produkt;

 • Å kommunisere enten for salg eller fakturering

 • På grunnlag av legitim interesse behandler vi din personlige informasjon for følgende formål:

 • Å sende deg personlige tilbud * (fra oss og / eller våre nøye utvalgte partnere);

 • Å administrere og analysere vår kundebase (kjøpsadferd og historie) for å forbedre kvaliteten, variasjonen og tilgjengeligheten av produkter / tjenester som tilbys / leveres

 • Å gjennomføre spørreskjemaer om kundetilfredshet

 

Så lenge du ikke har informert oss ellers, vurderer vi å tilby deg produkter / tjenester som ligner på din innkjøpshistorikk / nettleseradferd, for å være vår legitime interesse.

Med ditt samtykke behandler vi din personlige informasjon for følgende formål:

 • Å sende deg nyhetsbrev og kampanjetilbud (fra oss og / eller våre nøye utvalgte partnere);

 • For andre formål har vi bedt om samtykke til;

 

Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser som kommer fra loven og / eller bruk dine personopplysninger for alternativer som følger av loven. Vi forbeholder oss retten til å anonymisere personopplysninger samlet og å bruke slik informasjon. Vi vil bruke informasjonen utenfor omfanget av denne policyen bare når den er anonymisert. Vi lagrer faktureringsinformasjon og annen informasjon samlet om deg så lenge som nødvendig for regnskapsmessige formål eller andre forpliktelser som følger av loven, men ikke lenger enn det.

Vi kan behandle din personlige informasjon for ytterligere formål som ikke er nevnt her, men er kompatible med det opprinnelige formålet som informasjonen ble samlet inn. For å gjøre dette vil vi sørge for at:

 • Forbindelsen mellom formål, sammenheng og natur som den personlige informasjon er egnet for videre behandling;

 • Den videre behandlingen vil ikke skade dine interesser og

 

Det ville være hensiktsmessig beskyttelse for behandling.
Vi vil informere deg om ytterligere behandling og formål.

Hvem andre kan få tilgang til dine personlige data

Vi deler ikke dine personlige data med fremmede. Personlig informasjon om deg leveres i noen tilfeller til våre pålitelige partnere for å enten gjøre tjenesten mulig for deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din.

Vi jobber bare med behandlingspartnere som kan sikre et passende beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Vi avslører dine personopplysninger til tredjeparter eller offentlige tjenestemenn når vi er lovlig forpliktet til å gjøre det. Vi kan avsløre dine personlige opplysninger til tredjepart dersom du har samtykket til det eller om det er andre juridiske grunner for det.

Hvordan sikrer vi informasjonen

Vi gjør vårt beste for å holde din personlige informasjon trygg. Vi bruker sikre protokoller for kommunikasjon og overføring av data (for eksempel HTTPS). Vi bruker anonymisering og pseudonymisering der det passer. Vi overvåker våre systemer for mulige sårbarheter og angrep.

Selv om vi prøver vårt beste, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon. Vi lover imidlertid å varsle passende myndigheter om brudd på data. Vi vil også varsle deg om det er en trussel mot dine rettigheter eller interesser. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å hindre sikkerhetsbrudd og å bistå myndighetene dersom eventuelle brudd forekommer.

Hvis du har en konto hos oss, merk at du må holde brukernavnet og passordet ditt hemmelig.

Barn

Vi har ikke til hensikt å samle inn eller bevisst samle informasjon fra barn. Vi målretter ikke barn med våre tjenester.

Informasjonskapsler og andre teknologier vi bruker

Vi bruker informasjonskapsler og / eller lignende teknologier for å analysere kundeadferd, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser og samle inn informasjon om brukere. Dette er gjort for å personliggjøre og forbedre din erfaring med oss.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil lagret på datamaskinen. Informasjonskapsler lagrer informasjon som brukes til å gjøre at nettstedet fungerer. Bare vi kan få tilgang til informasjonskapslene som er opprettet på nettsiden vår.

KONTAKTINFORMASJON:

Tilsynsmyndighet
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00

Endringer til denne informasjonen:

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i dette dokumentet

Sist endring ble gjort 08.12.2022

bottom of page